Institutul de Geologie şi Seismologie

Cercetare

Cercetare

Temele instituţionale de cercetare pe perioada 2011-2014:

Cercetări fundamentale

  • 11.817.08.36F ELABORAREA METODOLOGIEI DE ANALIZĂ ŞI CARTARE A VULNERABILITĂŢII LA POLUARE RESURSELOR DE APĂ SUBTERANĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA.

Termenul executării 01 Ianuarie 2011 - 31 Decembrie 2014.

Subdiviziunile organizaţiei executoare: Laboratorul de Hidrogeologie şi Geologie Ingenerească.

Conducătorul proiectului: Constantin MORARU, doctor, conf. cerc.

Cercetări Aplicative

  • 11.817.08.37A. DEZVOLTAREA SISTEMELOR MODERNE DE ÎNREGISTRARE, STOCARE ŞI MANAGEMENT A DATELOR ÎN MONITORIZAREA SEISMICĂ A TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA.

Termenul executării 01 Ianuarie 2011 - 31 Decembrie 2014

Subdiviziunile organizaţiei executoare: Centrul Seismologie Experimentală

Conducătorul proiectului: Ion ILIEŞ.

  • 11.817.08.38A  DEZVOLTAREA METODELOR DE CUANTIFICARE A HAZARDULUI ŞI RISCULUI SEISMIC, CONSISTENTE CU PRESTANDARDUL EUROCOD8 (construcţia seismorezistentă).

Termenul executării  01 Ianuarie 2011 - 31 Decembrie 2014

Subdiviziunile organizaţiei executoare: Laboratorul „Cercetări complexe ale crustei terestre”

Conducătorul proiectului: Vasile ALCAZ, dr.hab., conf.,cerc.

  • 11.817.08.39A CERCETĂRI COMPLEXE ALE STRUCTURII GEOLOGICE ŞI CONDIŢIILOR GEOLOGO-INGINEREŞTI ALE TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND EVALUAREA PROCESELOR GEOLOGICE DISTRUCTIVE.

Termenul executării  01 Ianuarie 2011 - 31 Decembrie 2014.

Subdiviziunile organizaţiei executoare: Laboratorul de Geochimie.

Conducătorul proiectului: Oleg BOGDEVICI dr., conf. cerc.