Institutul de Geologie şi Seismologie

Contacte

Directorul Institutului de Geologie şi Seismologie 
Dr. Igor NICOARA
Tel. +373(22) 72-36-08; Fax. +373(22) 73-97-29
@-mail nicoaraigor@gmail.com, igor.nicoara@igs.asm.md 

Director adjunct pe probleme de ştiinţe interimar al Institutului de Geologie şi Seismologie 
Valerian CIOBOTARU 

Tel. +373(22) 73-96-45

 

Secretarul Ştiinţific interimar al Institutului de Geologie şi Seismologie 
Cristina SPIAN (MOGORICI)
Tel. / Fax. +373(22) 73-97-29
@-mail: cristinamogorici@gmail.com

Şeful Laboratorului de Geologie Regională al Institutului de Geologie şi Seismologie
Dr. Valerian CIOBOTARU 

Tel. +373(22) 73-96-45
@-mail vciobotaru@gmail.com

Şeful Laboratorului de Hidrogeologie  al Institutului de Geologie şi Seismologie
Dr. hab. Constantin MORARU 

Tel./Fax. +373(22) 73-96-63
@-mail cmoraru@yahoo.com
web. www.hydrogeo.igg.asm.md

Şeful Laboratorului de Seismologie  al Institutului de Geologie şi Seismologie 

Dr. Victoria GHINSARI

Tel./Fax. +373(22) 73-71-79

@-mail: ginvictoria@yandex.ru 

Şeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie 
Ion ILIEŞ 
Tel./Fax. +373(22) 73-96-69
@-mail ilies@mail.renam.md

Serviciul Personal şi Inspector Cadre
Maia PÎLIŢOVA 
Tel. +373(22) 73-90-27, Fax. +373(22) 73-97-29
@-mail cancelarie.igs@asm.md, cancelarie.igs.asm@gmail.com, pilitovamaia@mail.ru

Contabil Şef
Elena CUCEREAVAIA 
Tel. +373(22) 73-96-72, Fax. +373(22) 73-97-29

@-mail: bunakalea_l@mail.ru