Institutul de Geologie şi Seismologie

Istoria IGS

Istoria Institutului incepe cu anul 1949, când a fost fondata Secţia Geologie in cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinte a fostei URSS, care s-a preocupat cu studierea structurii geologice şi a resursele minerale ale Republicii Moldova. In 1954 in cadrul acestei filiale a fost creată staţia seismică de baza "Chişinau", care a inceput investigarea regimului seismic al cutremurelor Carpatiene.

În 1958 Secţia de Geologie din cadrul Academiei de Ştiinte al fostei URSS, a fost reorganizata în Institutul de Geologie şi Resurse Minerale.

În 1967 în baza Institutului de Geologie si Resurse Minerale şi a staţiei seismice de baza "Chişinau", a fost fondat Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinte, care a fost condus de N. Burghelea, doctor in geologie iar din 1970 de catre academicianul, doctor habilitat în ştiinţe geologice şi mineralogice A. V. Drumea. Actualmente Institutul de Geologie şi Seismologie activeaza sub conducerea d-lui Vasile Alcaz, doctor habilitat in geofizică. Conform Hotărârii Guvernului Nr1406 din 14.12.2005  Centrul Seismologie Experimentală a fost transmis Institutului de Geofizica si Geologie. Deasemenea, Conform aceleiaşi hotăriri, Institutul de Geofizică şi Geologie a fost reorganizat în Institutul de Geologie şi Seismologie AŞM.

La momentul creării în Institut activau 35 de colaboratori, inclusiv 3 dr. habilitati şi 6 doctori în ştiinta. În prezent, în cadrul Institutului activeaza 82 de persoane, inclusiv 27 cercetători stiinţifici, dintre care 2 doctori habilitati, 11 doctori in ştiintă, ingineri şi tehnicieni. Institutul are în componenţa sa 5 laboratoare şi un Centru de monitorizare seismica.