Institutul de Geologie şi Seismologie

Bine ati venit

NEW VERSION OF WEB PAGE OF INSTITUTE OF

GEOLOGY AND SEISMOLOGY www.geology.md

Institutul de Geologie și Seismologie spot video

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Studiul regimului seismic al regiunii Carpato-Balcanice, raionarea seismică a teritoriului Republicii Moldova, microraionarea seismică a teritoriului localităţilor, seismotectonica şi geodinamica;
 • Geologie regională: litologia, stratigrafia formaţiunilor geologice şi substanţelor minerale utile, atribuite lor, tectonica, neotectonica, geologia inginerească;
 • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova; resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice, procese ce ţin de albie râurilor mici;
 • Studiul proceselor geochimice ale teritoriului Republicii Moldova, perfecţionarea monitoringului geochimic, prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării.

Principalele rezultate ştiinţifice:

 • Au fost efectuate cercetări geofizice şi geologice cu scopul asigurării securităţii sesmice şi exploatarea raţională a resurselor minerale, inclusiv şi a apelor subterane;
 • Au fost studiate rezultatele numerice ale ecuaţiilor undelor; studiate efectele interacţiuneii „sol-construcţie”; a fost creată metoda interprietării câmpurilor de unde în baza proprietăţilor undelor seismice; este elaborată metoda interpritării câmpurilor macroseismice;
 • Au fost studiate dependenţele numerice ale intensităţii seismice de parametrii solurilor regiunii; sunt cercetate proprietăţile compoziţiei spectrale ale vibraţiilor cutremurelor de pământ ale zonei Carpatice; A fost elaborată metodologia microraionării în condiţii specifice ale regiunii;
 • A fost perfecţionat normativul MD SNIP 2-7-82, ce reglementează construcţiile seismorezistente pe teritoriul Republicii Moldova;
 • A fost stabilită vârsta formării  depresiunii Predobrogene; a fost efectuată cartarea stratelor şi elementelor structurale ale grabenului Aluat;
 • A fost studiată calitatea apelor freatice şi subterane în limitele teritoriului Republicii Moldova şi a unui sector din or. Memfis SUA; este propusă metodologia aprecierii migraţiei poluanţilor în zona aeraţiei (ca exemplu teritoriul Republicii Moldova şi regiunei Karlsrue, Germania);
 • A fost efectuată modelarea mişcărilor apelor subterane în limitele Republicii Moldova şi a mun. Chişinău; s-a efectuat aprecierea poluării cu poluanţii organici persistenţi pe teritoriul Republicii Moldova.