Institutul de Geologie şi Seismologie

Buletinul IGS

Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Colegiul de Redacţie:

 • V. G. Alcaz, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice - redactor-şef,
 • I. N. Nicoara, doctor în științe geologo-mineralogice - redactor responsabil,
 • O. P. Bogdevici, doctor în ştiinţe geologico-mineralogice,
 • A. V. Kendzera, doctor în ştiinţe fizico-matematice,
 • V. Codrea, Prof., dr. în geologie,
 • Gh. Mărmureanu, Prof., dr. în geofizică,
 • O. N. Melniciuc, doctor habilitat în geografie,
 • N. A. Arnaut, doctor în geografie,
 • Gh. N. Sîrodoev, doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice,
 • E. S. Isicico, colaborator ştiinţific,
 • V. N. Ghinsari, doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Revista de lucrări științifice a Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei publică rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul științelor terestre. Toate articolele ştiinţifice sunt recenzate. 

Redactor tehnic: O.P. Cadocinicov.

Reguli pentru autori.

Versiunea electronică a lucrării poate fi transmise pe  e-mail redacţiei: seym2000@mail.ru, buletin@igs.asm.md

Lucrările transmise vor fi evaluate conform procedurii peer-review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol) anonime și păstrarea materialelor recenziei de cel puțin 4 ani.

Forma recenziei pentru recenzenți anonimi.

 1. 2005 Nr.1
 2. 2006 Nr.1
 3. 2006 Nr.2
 4. 2007 Nr.1
 5. 2007 Nr.2
 6. 2008 Nr.1
 7. 2008 Nr.2
 8. 2009 Nr.1
 9. 2009 Nr.2
 10. 2010 Nr.1
 11. 2010 Nr.2
 12. 2011 Nr.1
 13. 2011 Nr.2
 14. 2012 Nr.1
 15. 2012 Nr.2
 16. 2013 Nr.1
 17. 2013 Nr.2
 18. 2014 Nr.1
 19. 2014 Nr.2
 20. 2015 Nr.1-2 
 21. 2016 Nr. 1
 22. 2016 Nr. 2
 23. 2017 Nr.1
 24. 2017 Nr.2