Institutul de Geologie şi Seismologie

Necrolog Doamnei Nina SIMONOVA

La 8 martie 2021 după o suferinţă grea s-a stins din viață colega noastră

Doamna Nina SIMONOVA
Soarele vieţii a apus pentru o fiinţă atât de dragă nouă, cercetător științific cu o activitate notorie de peste 54 de ani în domeniu, muncind cu multă abnegație, responsabilitate și dăruire.
 
Nina Simonova s-a născut la 12 februarie 1943 în localitatea Miass, regiunea Celiabinsk, URSS. Studiile superioare le-a continuat la Facultatea de Fizica și Matematica, specialitatea fizica la Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în a.1965. După absolvire, din anul 1967 până în prezent a activat în Centrul de Monitorizare Seismică din cadrul Institutului de Geologie și Seismologie.
         Nina Simonova și-a închinat întreaga viață cercetărilor seismologice,  începând cu lucrări practice de instalare a sensorilor și calculul canalelor aparaturii de înregistrare de la stațiile seismice seismice din R.Moldova. În perioada care a activat s-a ocupat de prelucrarea primară a seismogramelor și elaborarea buletinelor și cataloagelor seismice a regiunii Carpatiene, cât și a înregistrărilor seismice a cutremurelor din diferite zone ale Globului. Buletinele seismice elaborate de dna N.Simonov cu regularitate erau transmise Centrelor Seismologice Internaționale, contribuind astfel la studiul seismicității globale. 
Pe parcursul activității sale a publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice, 1 monografie – coautoare a “Atasului hărților de intensitate a cutremurelor Moldovei (XVII – XXI)”, multiple nomograme, instrucțiuni și recomandări practice de prelucrare a parametrilor de înregistrare a evenimentelor seismice.
Cercetările în domeniul seismologiei au fost axate în principal pe seismicitatea regiunii Carpaților conform datelor de observație de la stațiile seismice din Moldova, pe studiul caracteristicilor procesului seismic a regiunii Vrancea, în elaborarea hărților macroseismice a cutremurelor sensibile în teritoriul Republicii Moldova etc.
Contribuția dumneaei la studiul seismicității regionale este de o deosebită semnificație științifică și practică în evaluarea hazardului și riscului seismic pentru teritoriul Republicii Moldova.
Suntem onorați că am avut alături și prin propriul exemplu ne-a motivat pentru optimism, sacrificiu și implicarea totală în munca de cercetare, rezistență și corectitudine față de colegi.
Vom păstra pentru totdeauna în memoria noastră bunătatea şi inţelepciunea cei, care a fost Dna Nina Simonova.
Drum lin spre cele veșnice.