Institutul de Geologie şi Seismologie

Cercetători ştiinţifici

 

Laboratorul Seismologie

Doctor Habilitat în Ştiinţe Fizico-Matematice
Director adjunct Institutului de Geologie şi Seismologie
Şeful laborator Acţiuni Seismice

Doctor în Geologie
Cercetător Ştiinţific Coordonator

Doctor în Fizică

Cercetător Ştiinţific 

Doctor în ştiinţe Fizico-Matematice
Cercetător Ştiinţific Coordonator

Doctor în ştiinţe Fizico-Matematice
Colaborator științific coordonator

 • ISICICO Evghenii

Colaborator ştiinţific

Doctor in Geofizica
Colaborator Ştiinţific Superior

 • CARDANEȚ Vladlen
 • Cercetător științific stagiar
  Doctorand IGS AȘM

 • SANDU Daniela
  Cercetător științific stagiar

 

Laboratorul de Geochimie 
(începând cu 01.01.2015 transferat la Institutul de Chimie)

Doctor în Geologie
Şeful laboratorului de Geochimie

Doctor în Chimie
Colobarator Ştiinţific Coordonator

Chimist
Cercetator Ştiinţific

Inginer
Colobarator Ştiinţific Stagiar

Inginer Chimist

 Laboratorul de Geologie Regională

 • CIOBOTARU Valerian

Doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice
Șef de laborator interimar

Doctor în Geologie
Colaborator Ştiinţific Coordonator

Colobarator Ştiinţific Interimar

Colobarator Ştiinţific

 • BOBRINSCHI Olga

Doctor în Geologie

Colobarator Ştiinţific coordonator

Doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice
Directorul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM

Secretar științific interimar

 • JALALITE Ghene

Cercetător științific

CRACILOVA Tatiana

Inginer Geolog 

 • POCATILOV Victor

Cercetător științific

 • JELEAPOV Victor

Cercetător științific stagiar

Laboratorul de Hidrogeologie 

Doctor Habilitat în Geologie
Şeful Laboratorului de Hidrogeologie 

Colaborator Ştiinţific Interimar

Inginer Geograf

Inginer în Hidrogeologie
Colaborator Ştiinţific

Doctor în Geografie
Colaborator Ştiinţific

Centrul Monitorizare seismică

Specialist în Fizică şi Matematică
Şeful Centrului de Seismologie Experimentală

Inginer Fizic
Colobarator Ştiinţific

Programator in Geofizică
Colobarator Ştiinţific Stagiar