Institutul de Geologie şi Seismologie

“Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium” Consorțiul de evaluare rapidă a daunelor provocate de cutremure (REDACt) Rezultatele proiectului după un an de implementare

 Proiectul competitiv de cercetare “Consorțiul de evaluare rapidă a daunelor provocate de cutremure (REDACt)”, cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre 2014-20 și prin resurse naționale a finalizat la un an de implementare. 

REDACt 2nd Project progress & Stakeholders Meeting 29 JULY 2021

REDACt are ca scop dezvoltarea unui sistem operațional care să sprijine deciziile argumentateprivind planificarea pregătirii pentru cutremure, să asigure conștientizarea situației în timpul urgențelor seismice și să îmbunătățească răspunsul Public în conformitate cu planurile de urgență de stat.
Echipa de proiect este compusă din următoarele Instituții: Universitatea Internațională Hellenică (succesorul legal de TEI din Kentriki Makedonia, Grecia) ca Beneficiar principal; Institutul de Seismologie Inginerească (Grecia); Universitatea Democritus din Tracia (Grecia), Universitatea Tehnică Gebze (Turcia); Universitatea Ovidius din Constanța (România) și Institutul de Geologie și Seismologie (Republica Moldova).
Realizările actualizate ale proiectului REDACt stabilesc cadrul de armonizare pe care se va baza sistemul REDA propun și definesc specificațiile operaționale ale acestuia, inclusiv cerințele și rezultatele așteptate. Un prototip operațional este de așteptat să fie livrat în lunile următoare. În acest scop, mai mult de cincizeci de oameni de știință cu înaltă calificare, provenind din patru țări, au contribuit în mod constructiv.
Sistemul REDA proiectat va oferi rezultate complet armonizate și, în majoritatea cazurilor, unificate, inclusiv estimări ale mișcării puternice la sol în baza parametrilor înregistrați și calculați, precum și a stării de deteriorare ale construcțiilor, acoperind în totalitate zona transfrontalieră.
 

Informație: Vladlen Cardaneț, coordonator al proiectului (igs.seismolab@yandex.ru)