Institutul de Geologie şi Seismologie

Servicii

Servicii în domeniul Seismologiei

  • Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;
  • Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii, amplasate pe terenuri cu condiţii geotehnice complicate;
  • Recomandări în scopul minimizării influienţei exploiziilor în carierele industriale asupra construcţiilor;
  • Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii podurilor şi alt.

Laboratorul Acţiuni Seismice, persoana de contact dr.hab. Vasile ALCAZ tel: 72-36-08

Servicii în domeniul Geochimiei

  • Determinarea calităţii apelor minerale şi potabile prin metode standard;
  • Analiza compuşilor organici (pesticide, PCB, PAH) în diferite obiecte ale mediului ambiant: ape naturale, ape reziduale, soluri, sedimentări contemporane, plante produse agricole şi produse alimentare;
  • Identificarea substanţelor şi impurităţilor în diferite obiecte, prin cromatografie de gaze cu detector de masă;
  • Determinarea elementelor toxice (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe) în diferite obiecte: ape naturale şi tehnologice, produse alimentare, produse agricole, soluri, depuneri din ape reziduale, metale şi aliaje.

Laboratorul de Geochimie "GEOLAB", persoana de contact dr. Oleg BOGDEVICI tel: 73-90-81

Servicii în domeniul implementării noilor direcţii de utilizare a substanţiilor minerale utile.

persoana de contact dr. Oleg BOLOTIN tel: 73-96-36