Institutul de Geologie şi Seismologie

MONITOX - Programul Operaţional Comun „BAZINUL MĂRII NEGRE” 2014-2020

   Institutul de Geologie și Seismologie anunță colaborarea în cadrul rețelei interdisciplinare MONITOX cu instituțiile partenere - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Lider Partener), Institutul de Zoologie, Chișinău, Republica Moldova, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, Grecia și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea, România. 

   

 

   Colaborarea are loc în cadrul proiectului MONITOX (cod eMS BSB27) - „Rețea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane și prevenirea expunerii populației”

   Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin prisma Instrumentului European de Vecinătate în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, și este atribuit Priorității 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre. 
   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea cooperării regionale transfrontaliere pentru îmbunătățirea monitorizării în comun a poluării mediului înconjurător cu substanțe toxice și o mai bună partajare a metodologiei de analiză, a datelor și a informațiilor privind starea ecologică și impactul substanțelor nocive asupra sănătății umane. Valoarea totală a proiectului este de 952.583,55 EUR, iar contribuția UE este de 92%, respectiv 876.576,85 EUR.

 

UPDATE! 

La data de 02 Noiembrie a avut loc Seminarul de lansare a proiectului MONITOX (cod eMS BSB27) - „Rețea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane și prevenirea expunerii populației”

Prof.dr.habil. Antoaneta Ene (Manager de proiect, UDJG), și coordonatorii din R. Moldova și Grecia - Prof. dr. habil. Elena Zubcov, Prof. dr. Thomas Spanos, Dr. Oleg Bogdevich, Dr. Liliana Teodorof - au prezentat obiectivele și principalele activități ale proiectului, și anume construirea unei rețele puternice de laboratoare analitice și de experți în Bazinul Mării Negre, pentru elaborarea unui sistem comun de monitorizare ecotoxicologică a mediului, crearea unei platforme științifice cu informații armonizate privind nivelul concentrațiilor substanțelor toxice în diverse compartimente de mediu (sol, apă, sediment, viețuitoare acvatice) în zonele țintă, impactul lor potențial asupra stării ecosistemelor asociate și realizarea unui calculator de risc privind sănătatea populației, pe categorii de vârstă.

Detalii: 

Monitox/facebook

 

 

Comunicate: 

1. http://www.en.ugal.ro/events/scientific-events/285-launching-seminar-of-the-project-monitox

2. https://www.viata-libera.ro/eveniment/117820-monitox-un-proiect-revolutionar-de-monitorizare-a-mediului

3. http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/galati-universitatea-dunarea-de-jos-a-lansat-un-proiect-de-monitorizare-a-mediului-in-bazinul-marii-negre/