Institutul de Geologie şi Seismologie

Seminar informativ consacrat Zilelor Europei, cu genericul ”Contribuția programelor finanțate de către Uniunea Europeană la dezvoltarea cercetărilor geologice și seismologice din țară, în perioada anilor 2010-2020 ”.

  

În data de 13.05.2021, la Institutul de Geologie și Seismologie din Chișinău s-a desfășurat un Seminar informativ consacrat Zilelor Europei, cu genericul ”Contribuția programelor finanțate de către Uniunea Europeană la dezvoltarea cercetărilor geologice și seismologice din țară, în perioada anilor 2010-2020 ”.
Seminarul s-a desfășurat on-line, în legătură cu situația pandemică mondială. Cu toate acestea, la seminar au participat, atât cercetători din țară cât și din România. În total 22 de persoane din instituții de cercetare, universități, ministere și reprezentanții administrației publice locale. La seminar au fost audiate 7 prezentări:
  •  Prezentarea proiectului ESNET, din cadrul programului Black Sea Basin - coordonator Dr. hab. vasile ALCAZ. perioda de realizare a proiectului 2012-2014.
ESNET parteneri de proiect:
Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe a Moldovei,
Utilizatori și furnizori de date:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, Republica Moldova
Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale / MAI RM,
Primăria municipiului Chișinău,
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale,
Universitatea Tehnică a Moldovei,
Universitatea de Stat din Moldova,
Genericul prezentării a fost:”Rețeaua de siguranță seismică în bazinul Mării Negre”, în cadrul căreia s-a discutat despre Pericolul seismic în Republica Moldova, Probleme în asigurarea securitatăţii seismice a teritoriului țării, precum și despre măsurile necesare (științifice, politice și administrative) de diminuare a pericolului seismic, atât pentru teritoriul Republicii Moldova, cât și pentru teritoriile limitrofe.
  •  Prezentarea proiectului INPOLDE, din cadrul programului transfrontalier Ro-Ua-Md - coordonator Dr. Oleg BOGDEVICI.
Prezentarea a avut ca subiect:”Cooperarea interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale și reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”. În cadrul căreia s-a discutat despre Întărirea cooperării transfrontaliere în scopul elaborării soluţiilor pe termen lung pentru reducerea poluării, dezvoltare durabilă şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă în Euroregiunea Dunărea de Jos.
Proiectul este implementat de patru instituții din trei țări:
·         Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, România – Aplicant;
·         Institutul de Zoologie,  Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova – Partener P1-MD;
·     Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova - Partener P2-MD;
·         Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odesa, Ucraina - Partener P3-UA.
 
  •  Prezentarea proiectului MONITOX, din cadrul programului Black Sea Basin - coordonator Dr. Oleg BOGDEVICI.
Proiectul dat se axează pe ”Metodologia pentru evaluarea riscului de mediu al poluării cu substanțe toxice utilizând tehnici GIS și rolul instituției partenere din Republica Moldova (IGS) în rețeaua MONITOX”.
În cadrul prezentării s-a discutat despre:
·         Integrarea expertizei multidisciplinare avansate şi a capacităţilor de cercetare ale instituţiilor-partenere pentru aprecierea holistică a impactului transfrontalier al substanţelor toxice în bazinul Mării Negre prin metode unificate;
·          Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi diversificarea abilităţilor şi a competenţelor specialiştilor şi a cercetătorilor tineri în domeniul monitoringului ecologic al substanţelor chimice toxice în regiunea Mării Negre prin însuşirea practicilor noi şi a instrumentelor moderne;
·          Sporirea nivelului de conştientizare al populaţiei din bazinul Mării Negre, privind subiectele de mediu legate de răspândirea toxicanţilor prin activităţi educaţionale, precum şi schimbul de informaţie ştiinţifică şi cunoştinţe privind efectul substanţelor poluante anorganice, organice şi radioactive asupra sănătăţii.
 
  •  Prezentarea proiectului SIMONA, din cadrul programului INTERREG - Dr. Igor NICOARA.
Țări partenere în cadrul proiectului: Slovenia, Austria, Germania, Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia, Cehia, Bosnia și Herțegovina, Montenegro, Serbia, Ucraina, Republica Moldova.
În prezentarea întitulată ”Sistemul de informații, monitorizare și evaluare a calității sedimentelor privind susținerea cooperării transnaționale pentru țările din bazinul Dunării”, s-a discutat despre elaborarea unor metode și protocoale de colectare, analiză de laborator, stocare și acces comun la probele de sediment colectate din zone pilot ale bazinului Dunării, și integrarea acestor elemente într-o platformă unică, accesibilă la nivel local și regional.
 
  •  Prezentarea proiectului HAZARM, transfrontalier Ro-Md – Dr. Igor NICOARA.
Domnul I. Nicoara, în prezentarea ”Rețele integrate de management a riscului de hazard” a vorbit despre eforturile depuse de către partenerii proiectului pentru realizarea obiectivului: Reducerea decalajului dintre România și Republica Moldova în sfera planificării acțiunilor în cazul situațiilor de urgență precum și în abordarea strategică a dezastrelor naturale, prin crearea unei rețele transfrontaliere de management a hazardelor la granița de Est a Uniunii Europene.
Parteneri de proiect:
·         Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, România;
·         Universitatea Tehnică a Moldovei Chișinău, Republica Moldova;
·         Institutul de Geologie și Seismologie Chișinău, Republica Moldova
 
  •  Prezentarea proiectului REDACt, din cadrul programului Black Sea Basin - Vlad CARDANEȚ.
Prezentarea a avut ca subiect ”Consorțiul de evaluare rapidă a daunelor provocate de cutremure”. În cadrul căreia s-a discutat despre dezvoltarea unui sistem informațional integrat care va evalua daunele provenite în urma activităților seismice în timp real și în cazul scenariilor predefinite; desfășurarea de acțiuni de comunicare și diseminare a rezultatelor, inclusiv dezvoltarea unei aplicații mobile, cu scopul creșterii gradului de conștientizare publică și îmbunătățire a siguranței la cutremure.
  • Rețeaua comună de monitorizare seismică a focarului seismic Vrancea, România - Republica Moldova - Ion ILIEȘ.

Prezentarea a fost întitulată ”Sistem unic de monitorizare seismică România - Republica Moldova”. Domnul I. Ilieș a vorbit despre memorandum-ul de înţelegere între Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), Bucureşti, România şi Institutul de Geologie şi Seismologie pentru cooperarea pe termen lung în domeniul seismologiei privind “Potenţialul seismogen al zonei Vrancea”.