Institutul de Geologie şi Seismologie

Conferința științifică ”Geohazards in the Central Part of Prut River Basin/Geohazarde în partea centrală a bazinului râului Prut”

 DRAGI COLEGI,

 
Avem deosebita onoare de a Vă invita să participați la Conferința științifică Geohazards in the Central Part of Prut River Basin/Geohazarde în partea centrală a bazinului râului Prut” în cadrul proiectuluiIntegrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)”, din cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova/Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, Prioritate 4.2 –Suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență - 2014 - 2020/ Priority 4.2–Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – 2014-2020, care va avea loc la data de 24 iunie 2021, joi, începând cu ora 10.00, în format hibrid, pe adresa: orașul Chișinău, str. Gheorghe Asachi 60/3, în Incinta Institutului de Geologie și Seismologie, Sala de ședinșă IGS, cât și on line.
Conferință științifică este preconizată a fi organizată în format mixt cu prezență și online la adresa https://us02web.zoom.us/j/86742296822?pwd=QUw2OTdudUl0ODhCdEZ5MFlhVnAxdz09 pe platforma zoom, cu înregistrare pe canalul de YouTube a IDSI https://www.youtube.com/channel/UC2zti7oRI-7hcQWbnjVgueQ și sunt invitațireprezentanți ai mediului academic universitar, studenți, masteranzi, doctoranzi și practicieni specializați în activități de alunecări de teren, seismologie, geodezie și GIS.
Conferința științifică este organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România coordonator principal și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova partener.

Lucrările conferinței urmează a fi publicate în JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE https://jes.utm.md/ de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC IAȘI, Publicat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Secția CONSTRUCȚII ARHITECTURĂ https://www.tuiasi.ro/cercetare/buletinul-institutului-politehnic-iasi/ sau în Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie http://igs.asm.md/node/15
Am fi onorați să participați, și suntem convinși că veți aduce o contribuție valoroasă la acest eveniment științific internațional.
Vă mulțumim,
Comitetul de organizare a proiectului HAZARM